O Avocatura Moderna

Principiile RestartBarou 2.0

Prestigiul profesiei de avocat este primordial

Instanțele de judecată, parchetele, organele de cercetare penale și instituțiile publice, în ansamblul lor, ne tratează pe noi, avocații, ca pe niște participanți nedoriți, neinvitați, cel mult tolerați.

Curierii executorilor judecătorești, experții judiciari și chiar consilierii juridici au de multe ori program separat la instanțe, în timp ce noi, avocații avem program și acces comun cu justițiabilii, intrând unul câte unul, bine păziți de jandarmii care au misiunea să se asigure că avocatul nu pleacă de la locul de muncă, altfel decât bine călcat în picioare.

Suntem amendați, jigniți și umiliți în fiecare zi de muncă, fără a exista nicio consecință pentru cei vinovați, nicio luare de poziție din partea Baroului București sau a organelor UNBR.

Paradoxal, există și un departament de apărare a profesiei, probabil o altă sinecură inutilă!

Fără avocat și fără restaurarea deplină a prestigiului profesiei, nu va exista niciodată cu adevărat stat de drept în România, dreptul fundamental la apărare fiind piatra de temelie a justiției.

Anual, limita minimă și cea maximă a contribuției la CAA este majorată fără o consultare prealabilă de către o minoritate, motivele reale ale măsurii nefiind transparente.

Cât timp BAROUL BUCUREȘTI, cel mai mare barou din țară, refuză rolul său de a reprezenta cu adevărat interesele propriilor avocați, vom rămâne sclavii unor decizii dictate.

Înainte de încetarea mandatului Consiliului și Președintelui UNBR, anul acesta la 23.03.2019, pe ultima sută de metri, contribuția la CAA a fost din nou majorată, cu privire la plafonul maxim prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 434/23.03.2019 la suma de 1.452 lei, fiind inaugurată regula retroactivității obligațiilor de plată.

În plină criză, fără niciun fundament economic transparent, în condițiile în care profesia a primit lovitură după lovitură, contribuția lunară aferentă Casei de Asigurări a fost majorată la 11% din venitul total brut al fiecărui avocat. Consiliul Baroului București trebuie să ia toate măsurile, prin reprezentanții săi din Consiliul UNBR, pentru a se reveni la cota inițială de 10%, cu reajustarea plafonului minim șia celui maxim pentru contribuția lunara. Dacă temeiurile economice (niciodată prezentate nouă, avocaților) se vor verifica și sunt reale, suplimentarea se va realiza prin majorarea cotei fixe maximale, astfel încât cei ce au venituri mari din profesie să contribuie cel puțin în egală măsură cu imensa majoritate a avocaților din Baroul București.

În același moment de criză financiară resimțită din plin la nivelul profesiei, Consiliul UNBR, unde Baroul București are cei mai mulți reprezentanți raportat la oricare alt barou din țară, a decis efectuarea unei investiții majore, într-un complex de tratament balnear la Techirghiol, în fief-ul unui vicepresedinte demisionar al UNBR. În cadrul acestui complex, avocații, cei din contribuțiile cărora a fost efectuată investiția, au acces în aceleași condiții financiare ca orice alt asigurat din sistemul public de stat. Mai mult, avocații care nu sunt asigurați în sistemul public de asigurări sociale de sănătate, sunt nevoiți să plăteasca mai mult.

Avocatura este sub un continuu asalt puternic resimțit de fiecare dintre noi, dar Baroul București rămâne absent, având comportamentul unui simplu spectator

Ca avocați, suntem vulnerabili în fața abuzurilor ANAF, în fața taxelor publice locale aberante și impuse ilegal de autorități incompetente (taxa de salubritate, de exemplu), în fața preluării atribuțiilor de către alte corpuri profesionale, mediatori, notari, consilieri juridici, secretari de primărie, dar și în fața atacurilor ilicite nesancționate prompt, cu titlu de exemplu – Baroul Bota sau societățile de recuperări creanțe, care, deși s-au diminuat, nu au dispărut cu desăvârșire.

Baroul București asistă pasiv la distrugerea lentă a acestei profesii, fiind un complice tăcut.

Respectul și prestigiul profesiei de avocat a disparut!

Instanțele de judecată, parchetele, organele de cercetare penale și instituțiile publice, în ansamblul lor, ne tratează pe noi, avocații, ca pe niște participanți nedoriți, sub auxiliarii justiției, cel mult tolerați.

Curierii executorilor judecătorești, experții judiciari și chiar consilierii juridici au de multe ori program separat la instanțe, în timp ce avocații au program și acces comun cu justițiabilii, unul de un fel unul de un fel, bine păziți de jandarmi care se asigură că avocatul nu pleacă de la locul de muncă, altfel decât bine calcat in picioare.

Suntem amendați, jigniți și umiliți în fiecare zi de muncă, fără a exista nicio consecință pentru cei vinovați, nicio luare de poziție din partea Baroului București sau a organelor UNBR.

Paradoxal, există și un departament de apărare a profesiei, probabil încă o sinecură inutilă!

Complexul Balnear și de Recuperare “Corpore Sano” - Techirghiol  este singurul centru iluzoriu de sănătate al avocaților, de fapt, un sifon al fondurilor profesiei ce are girul anumitor potentați și, bineînțeles, cu dedicație

Este de notorietate faptul că, în realitate, Centrul de la Techirghiol (http://balnear-corporesano.ro) beneficiază altora, nu avocaților, deși a fost realizat cu banii noștri și este finanțat în continuare cu banii noștri, pentru că nu aduce profit, ci deficit, în realitate fiind an de an subvenționat cu fondurile provenite de la noi, avocații.

Pentru cine și de ce plătim noi avocații un centru de sănătate în Techirghiol, care pentru a supraviețui este prezentat drept profitabil prin metode de cosmetizare contabilă?

Indemnizația administratorului este sistematic omisă de la rubrica de cheltuieli în materialele prezentate Congresului Avocaților, fiind strecurată la alte rubrici de cheltuieli, doar așa rezultând artificial o profitabilitate.

Cui profită se poate simplu afla însă, aplicând regula follow the money.

 

UNBR guvernează prin decrete-legi 

Autonomia și rolul de lider al avocaturii pe care l-a avut Baroul București până la moartea regretatului decan Cristian Iordănescu, au fost confiscate dictatorial de către UNBR care, de la înălțimea rolului său, a pierdut orice contact real cu noi, avocații!

Ședințele Consiliului UNBR și cele ale Consiliului Baroului București trebuie să fie publice. Orice avocat care dorește, trebuie să poată asista la ele. Mai mult, ele trebuie să fie transmise live pe un site la care accesul să se poată realiza de către fiecare avocat prin intermediul unui cont personal și al unei parole.

La fel și în ceea ce privește Congresul Avocaților. Aceste este organul suprem de conducere al profesiei, nu Consiliul UNBR, Comisia Permanentă sau Președintele UNBR, același de prea multe mandate.

După 29 de ani de la Revoluția din 1989, după 24 de ani de la promulgarea Legii 51/1995 – prima lege postdecembristă a avocaților, suntem mai săraci, mai chinuiți, mai expuși și din ce în ce mai lipsiți de orice speranță profesională de mai bine.

Independența avocatului este garanția reală a dreptului la apărare și fundamentul unui stat democratic, al unui stat de drept.

Ce a mai rămas astăzi din independența avocatului este o întrebare la care fiecare dintre noi vom răspunde la vot!
 

Avocatul reprezintă o instituție fundamentală în orice regim democratic.  Avocatul este ultima baricadă împotriva abuzurilor. Avocatul trebuie să fie protejat.

Conducerea UNBR și BB a prezentat cu emfază marea victorie obținută, după 28 de ani de democrație originală, aceasta fiind decizia de a nu se mai reține abuziv telefonul avocatului de către jandarmii parchetelor la ordinele procurorilor.

După 24 de ani de umilințe de la adoptarea legii 51/1995, marea victorie a aleșilor este de fapt egală cu zero, fiindcă în continuare telefoanele pot fi reținute prin dispoziția procurorului, deși nu avocatul este cercetat penal și nu i se poate îngrădi vreun drept pe durata exercitării profesiei.

În continuare la unele unități de parchet sau secții de poliție avocații nu se pot legitima cu legitimația (cardul) de avocat, conducerea profesiei nefăcând nimic pentru a transmite la nivelul conducerii Ministerului Public sau a Ministerului Afacerilor Interne aceste minime informații legale, pentru a fi aplicate de subordonați. Nu este nevoie de protocoale pompoase, ci doar de de luarea unei atitudini publice, neechivoce.

Este necesară o schimbare reală pentru ca avocatura să își recapete cu adevărat demnitatea pierdută, iar noi, avocații, respectul cuvenit!

 

Fondul pentru susținerea activității de asistență judiciară 

Dreptul la un avocat din oficiu este garantat tuturor celor care se află în situațiile expres prevăzute de dispozițiile NCPP (art. 90 – Asistența obligatorie a suspectului sau inculpatului).

Pe lângă dificultatea exercitării misiunii pe care avocatul din oficiu o are, piedicile acestuia venind de la instanțe și organizarea activității acestora, parchete dar și de la barou, tot avocatului i se mai adaugă artificial încă o povară: virarea unei cote de 2% către fondul pentru asigurarea activității de asistență judiciară.

Practic, avocatul care prestează o activitate de asistență judiciară din oficiu este discriminat în raport cu restul avocaților din Barou, acesta contribuind cu o sumă suplimentară care a crescut de la 1% la 2%!

Reprezentanții Baroului București în Consiliul UNBR pot initia demersuri pentru abrogarea imediată a dispozițiilor art. 166 alin. 3 din Statutul profesie de avocat și, implicit, a acestei taxe.

Onorariile din oficiu, în condițiile în care sunt permanent achitate cu întârziere, trebuie actualizate în permanență cu rata inflației și cu dobânda legală. Altfel, echivalentul muncii este erodat de inflație, Ministerul Justiției și Statul obține dobânzi la sume ce nu mai aparțin bugetului, iar avocații prestează o activitate pentru care sunt platiți când vrea Ministerul Justiției, de parcă am fi furnizori de mâna a treia, cu plata la 90 de zile.

Autonomia  Baroului

Cândva Baroul București, cel mai mare barou din România ca număr de avocați, având cea mai mare contribuție la bugetul CAA Centrală, se manifesta, de facto, ca forța conducătoare a întregii avocaturi.

Acum, Decanul și Consiliul Baroului au ajuns o simplă anexă a UNBR, interesele avocaturii bucureștene fiind dictate de la centru, orice decizie a Baroului București putând fi suspendată sau infirmată în cazul în care există interese străine de cele legitime ale avocatului membru în Baroul București.

Cândva, barourile organizau autonom, fiecare în parte, examenul de admitere și de definitivat în profesie, un alt monopol UNBR și INPPA.

A. Care este patrimoniul actual al Baroului București, care sunt activele mobiliare și imobiliare, precum și cum sunt acestea plasate în mod exact și riguros? Aceste informații ar trebui să fie publice, afișate, astfel încât avocații din Baroul București să poată controla și verifica destinația fondurilor.

B. Fondului de solidaritate, impus avocaților de către suprastructura nelegitima UNBR gestionat de aceeași suprastructură (care își arogă prerogative ale Baroului București) este alocat de UNBR. Un fond de solidaritate nu trebuie impus cu forța, ci democratic și trebuie alocat transparent (către avocații care sunt realmente în nevoie).

În plus, propunem ca acest fond, impus și avocaților stagiari să fie suportat diferențiat, astfel încât avocații sau societățile de avocatură care realizează venituri importante să contribuie în mai mare măsură la ajutorarea confraților în dificultate, în caz contrar, chiar avocații ce solicită acordarea de sume de la fondul de solidaritate, sunt plătitori, împreună cu stagiarii și avocații ce nu realizează niciun venit.
Fondul de solidaritate strâns la nivelul Baroului București, trebuie destinat exclusiv avocaților din acest Barou, acesta fiind sensul organizării teritoariale a barourilor, fără centralizarea inutilă la nivelul UNBR care nu face decât să dijmuiască sub pretextul solidarității sume de la cel mai mare barou din țară îndreptând aceste sume (ce pot constitui favoritisme fiind acordate prin decizii nepublice) către orice barou din țară.

C. În plină criză, fără niciun fundament economic transparent, în condițiile în care profesia a primit lovitură după lovitură, taxele aferente Casei de Asigurări au fost majorate la 11%. Consiliul Baroului va lua toate măsurile pentru a se reveni la cota inițială de 10%, iar dacă temeiurile economice (neprezentate nouă avocaților) se vor verifica a fi reale, suplimentarea se va realiza prin majorarea cotei fixe maximale, astfel încât cei ce au venitur mari din profesie să contribuie cel puțin în egală măsură cu imensa majoritate a avocaților din Baroul București.

D. Vom iniția demersuri pentru realizarea unui soft, care să fie pus la dispoziție gratuit tuturor avocaților din Baroul București, de gestiune a dosarelor proprii, calculare a costurilor activităților specifice profesiei, astfel încât avocații să poată ajusta corect onorariile lor, costurile fiind suportate de clienți și nu de avocat, care acceptă un onorariu forfetar.

E. Vom face publice veniturile reale ale unui consilier al Baroul București, ale decanului, ale prodecanilor și cele generate de deplasări, cazare, mese etc.

F. Avocații vor beneficia de protecție reală în fața oricărei instituții a statului, urmând a fi înființată o Comisie de abuzuri la nivelul Baroului București.

G. Se vor iniția acțiuni colective spre a se așeza pe temeiuri legale corecte, raporturile avocaților cu ANAF, MFP, Casa de Asigurări Sociale, Casa de Asigurări de Sănătate, avocații beneficiind de expertiza pro-bono a propriilor colegi, care deși s-au oferit în acest scop nu au fost luați în seamă.

H. În București avocații trebuie să aibă locuri de parcare la instanțe, parchete, unități de poliție etc. la prețuri decente, negociate cu autoritățile locale de către conducerea Baroului București.

I. Și la nivelul instanțelor din București se poate implementa ceea ce la nivelul Curții de Apel Cluj, bunăoară, deja există de mulți ani. Scanarea dosarelor și liberul acces al al avocaților prin intermediul unui site dedicat cu username și parolă. În acest fel arhivele, care au spații improprii studierii în bune condiții a dosarelor, vor scăpa de supraaglomerare.1